Hải sản

Việt Nam là một trongnhững nước sản xuất hải sản lớn nhất thế giới, bao gồm cả đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Với sự hỗ trợ lớn từ chính phủ, thủy hải sản đã trở thành một trong năm mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Việt Nam đánh bắt tất cả các loài hải sản chính, bao gồm cá ngừ, mực ống và mực trứng. Về nuôi trồng, Việt Nam là nhà sản xuất cá tra và tôm đứng đầu thế giới.

Mặc dù VietAgri có thể cung ứng toàn bộ các sản phẩm chính, nhưng chúng tôi chỉ tập trung vào các sản phẩm mà mình hiểu rõ và có khả năng kiểm soát tốt nhất. Vì vậy, chúng tôi là chuyên gia trong ngành tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, mực ống và mực trứng.

Vì hợp tác trực tiếp với đội ngũ nông – ngư dân tại địa phương nên chúng tôi có thể tự tin rằng nói rằng mình khai thác được nguồn cung ứng trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể kiểm soát tốt về mặt chất lượng và tiết kiệm chi phí ở mức thấp nhất cho khách hàng. Chúng tôi thực hiện điều này nhằm xây dựng sự tin tưởngtừ cả hai phía: Đối tác cung ứngvà Tiêu thụ.