s

Tôm thẻ chân trắng

Việt Nam là một trong số những nhà cung cấp hàng đầu về tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus Vannamei). Nhờ khả năng thích nghi với việc nuôi trồng trong các ao, tôm thẻ chân trắng đã trở thành một trong những sản phẩm chủ đạo trong sự phát triển của ngành tôm Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi chỉ tìm kiếm nguồn cung ứng tôm thẻ chân trắng từ các hộ nông dân hạn chế sử dụng kháng sinh và hóa chất trong nuôi trồng. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với nông dân trong việc sử dụng kháng sinh thích hợp để giúp cả tôm và môi trường xung quanh không bị ảnh hưởng bởi các hóa chất không mong muốn. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tốt nhất của Việt Nam.

Liên hệ

Category: