s

Gạo trắng hạt dài

Gạo hạt dài có hạt thon và dài, có chiều dài gần gấp 4-5 lần so với chiều rộng. Hạt gạo mẩy, khô và phù hợp để ăn kèm với các món phụ, cơm thập cẩm và salad. VietAgri cung cấp 4 loại gạo với các tỷ lệ tấm khác nhau:

 

LOẠI: 504

5% Tấm

10% Tấm

15% Tấm

25% Tấm

100% Tấm

LOẠI: 6976

5% Tấm

100% Tấm

LOẠI: 4218

5% Tấm

100% Tấm

LOẠI: 5451

5% Tấm

100% Tấm

Liên hệ

Category: