s

Tôm sú

Tôm sú (Penaeus Monodon) nổi tiếng trên thế giới về kích thước lớn và thịt mềm. Nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là tại các khách sạn, nhà hàng và khu vực ăn uống thường thích sử dụng tôm sú hơn. Việt Nam chủ yếu sản xuất tôm sú trong các khu rừng ngập mặn rộng lớn tại tỉnh Cà Mau. Vì vậy, khi nước triều lên xuống thường mang theo nguồn thức ăn và dinh dưỡng tự nhiên cho môi trường sống của tôm và cho phép nuôi tôm mà không phải sử dụng bất kỳ loại phụ gia nào, giống như tôm được nuôi tại các vùng biển lân cận. Các nhà sản xuất tôm sú của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc nuôi tôm tự nhiên, không những giúp bảo vệ tôm mà còn các khu rừng ngập mặn xung quanh.

Liên hệ

Category: